“inzicht krijgen in je kwaliteiten, je passies en je waarden, zorgt voor een sterke identiteit. En een sterke identiteit zorgt voor acceptatie van wat is en geeft ruimte om de regie te nemen over je leven. Zelf-regie is de basis van een effectieve persoonlijke ontwikkeling.”

We beginnen met een kennismakingsgesprek waarin we nagaan of ik jou kan helpen en of jij door mij geholpen wil worden. In de sessie aansluitend besteden we tijd aan het onderzoeken en het formuleren van een concreet coachdoel. In de vervolg sessies begeleid ik je in het nemen van de stappen die nodig zijn om je coachdoel te behalen. De coaching is ten einde, als jij je doel hebt bereikt en/of voelt dat je alleen verder kan.
Tarieven coaching/counseling:
Ik bied coaching op maat. Neem vrijblijvend contact op voor een gratis kennismakingsgesprek!
Vergoedingsmogelijkheden voor coaching:

Door de werkgever
Werkgevers zijn veelal bereid om de kosten van coaching te vergoeden. Het gaat in dit geval veelal om de mogelijkheden in het kader van loopbaanontwikkeling, competentieontwikkeling en preventie van ziekteverzuim (bijvoorbeeld burn-out). In het kader van re-integratie en outplacement zijn ze dit veelal verplicht (wet verbetering poortwachter). Informeer bij personeelszaken, arbodienst of de bedrijfsarts naar de mogelijkheden.
Door de belastingdienst
Belastingaftrek kan mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten. Voor zelfstandig ondernemers is coaching in veel gevallen aftrekbaar in het kader van scholing. Bij niet zelfstandigen is het aftrekbaar als het doel het verkrijgen van een (nieuwe) baan is. Voor de aftrekbaarheid dient er een verband te bestaan met een verbetering van de inkomenspositie of het verwerven van een (nieuwe) baan. Nb. aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer voordat je met de coaching van start gaat bij je belastingadviseur of de belastingdienst over de vergoedingsmogelijkheden.
Door UWV  of gemeente
Heb je een WW- ,arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA/WAO) of WWB uitkering en ben je op zoek naar werk? Dan kun je in bepaalde gevallen een re-integratieovereenkomst aanvragen. Je kiest dan zelf een re-integratiepartner waarmee je een plan opstelt om weer aan werk te komen. Het UWV of de gemeente vergoedt dan onder bepaalde omstandigheden de kosten. Meer informatie hierover kun je lezen op de website van het UWV. Ga bij je arbeidsdeskundige of re-integratiecoach van het UWV of de gemeente na of je in aanmerking komt voor een traject.