Meestal gaat opgroeien en opvoeden vanzelf en kan een kind gewoon kind zijn. In enkele gevallen is dit d2016-11-08-21-47-53oor omstandigheden helaas niet mogelijk en kunt u zichzelf de vraag stellen:
  • Waarom ontwikkelt mijn kind zich anders dan zijn leeftijdsgenoten?
  • Waarom kan mijn kind moeilijk aansluiting vinden bij anderen?
  • Waarom vraagt mijn kind op een negatieve manier aandacht?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind minder conflicten veroorzaakt in ons gezin?
  • Hoe voorkom ik dat mijn kind last heeft van de scheiding?
Soms helpt een gesprek met een familielid of een leerkracht op school. Dit is niet altijd voldoende en in die gevallen kunt u bij CAB-Zorg terecht, voor een stuk pedagogische ondersteuning en hulpverlening. Het gedrag van een kind komt altijd voort uit de omgeving waarin het opgroeit. Om het gedrag te kunnen begrijpen is het dus van belang dat de omgeving van het kind wordt meegenomen en zo te kijken waar het probleem ligt. Alleen dan kunnen we gedragsverandering in gang zetten.
Het is in het belang van het kind dat de hele situatie snel weer bij het oude is. Hoe eerder het gezin weer de grip heeft, des te beter. Dit is dan ook het streven. CAB-Zorg biedt ambulante begeleiding in de gezinssituatie en staat continu in contact met eventuele behandelaren om zo snel mogelijk resultaat te boeken.